کاهش قیمت برای تبلیغ دهندگان

دارندگان سایت های فروشگاهی و دیگر سایت هایی که میخواهند بازدید سایت خود را افزایش دهند، به ازای هر آی پی ورودی به سایتشان فقط مبلغ 3 تومان پرداخت میکنند.

که از این رو هر 1000 بازدید از سایت آنها مبلغ 3000 تومان برآورد میشود.

 

 

با تشکر، مدیریت سایت